• Cha và con và… những câu chuyện điện ảnh

  0 standard
 • Hoa niên (2): Xe đạp Bắc Kinh

  0 standard
 • Hoa niên (1): Một ngày hè tươi sáng hơn

  0 standard
 • Làn sóng Mới Pháp (Phần 2)

  2 standard
 • Những tồn tại và những câu chuyện quanh/ của tôi: Cây đàn bỏ quên – Phạm Duy

  0 standard
 • Làn sóng Mới Pháp (Phần 1)

  0 standard
 • Tản mạn (6): Một ngày…

  0 standard
 • PHIM THỬ NGHIỆM, PHIM TIỀN PHONG – MỘT LOGIC CỦA DIỄN NGÔN PHIM

  0 standard
 • Ghi chép về J. Rancière [1]

  0 standard
 • Phức cảm Narcissism trong “Persona” và “Cries & Whispers” của Ingmar Bergman

  2 standard